Förening saknade rättskapacitet

Kammarrättsdom: Frågan här var om föreningen "Direktdemokratisk samling" var en juridisk person som kunde tilldelas organisationsnummer. Enligt kammarrätten finns det ingen övergripande lagstiftning som reglerar ideella föreningars uppkomst, verksamhet och upphörande.

Rättsområde: Associationsrätt