Företagande långt ifrån jämställt

I en rapport från Företagarna konstateras att 29,4 procent av Sveriges företagare är kvinnor vilket är en ökning från år 2005 då andelen var 28,3 procent.