Förlikningsavtalet slöts av obehörig chef

Hovrättsdom: Divisionschefen hade inte behörighet att sluta förlikningsavtalet med Skanska. Hovrätten gör därmed en annan bedömning än tingsrätten och ogillar byggbolagets krav på tre miljoner kronor.

Rättsområde: Avtalsrätt