Förmån av tjänstepension samordnas med skadestånd

Hovrättsdom: Den förmån kvinnan har genom efterlevandeskyddet i sin avlidnes sambos tjänstepensionsförsäkring ska samordnas med skadeståndet för förlust av underhåll, även om hon haft möjlighet att välja när pensionen ska tas ut. Hovrätten, med presidenten som ordförande, fastställer tingsrättens mellandom.

Rättsområde: Försäkringsrätt