Förordning om restriktioner mot terrormisstänkta får stå fast trots ifrågsatt rättslig grund

En förordning om restriktioner mot terrormisstänkta ifrågasattes av Europaparlamentet, som hävdade  att förordningen borde ogiltigförklaras. Men EU-domstolen pekar på hotet mot fred och internationell säkerhet som terrorism utgör, och menar att förordningen är riktig.