Försäkringskassan drog tillbaka förbud om bisyssla

Fackförbundet Akavia stämde Försäkringskassan inför Arbetsdomstolen efter att en medlem föbjudits att vara ombud i vårdnadstvister på fritiden. Nu har Försäkringskassan tagit tillbaka sitt beslut.