Försäkringskassans återkrav ogillas

Hovrättsdom: Försäkringskassan får inte någon framgång med kravet att mannen ska återbetala drygt 450.000 kronor han fått i sjukpenning. Den har hävdat att han ljugit om sin anställning men det anser domstolarna inte visat.

Rättsområde: Fordringsrätt, Socialförsäkringsrätt