Försäljning mot dödsbodelägares vilja

Hovrättsbeslut: Boutredningsmannen får sälja fastigheten mot en av dödsbodelägarnas vilja. Parterna har inte lyckats enas om ett skifte sedan 1988 och det bedöms inte sannolikt att de kommer kunna enas inom överskådlig tid. En ytterligare utdragen process kan också medföra ökade skulder för dödsboet.

Rättsområde: Familjerätt, Fastighetsrätt