Förslag: Inför rutinmässiga kroppsvisiteringar på ungdomshem

Barn och unga som vårdas på statliga institutioner ska kunna kroppsvisiteras rutinmässigt utan att någon särskild misstanke finns eller att det dokumenteras i journalerna. Det vill regeringen i ett nytt lagförslag.