Förslag om patentansökningar på engelska

En utredning som tillsatts av regeringen har lagt fram ett lagförslag om att patentansökningar ska kunna lämnas in på engelska.