Förslag på in-house-undantag i LOU

Lagrådsremiss: Regeringen föreslår att ett in house-undantag införs i LOU från den 2 januari nästa år. Undantaget ska bara gälla när de s.k. Teckal-kriterierna är uppfyllda.

Rättsområde: Offentlig upphandling