”Förslaget om skälig kompetensutveckling kan skapa problem”

MOT VÄGGEN. Sofia Damm, Kristdemokraternas arbetsmarknads­politiska talesperson, förutsätter att parterna kommer att enas om ändringar i arbetsrätten som ligger nära de förslag som utredningen lagt fram. Hon tycker att utredningens förslag om arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling riskerar att bli kostsamt.