Försök att ogiltigförklara ändringar underkändes

DOMAR FRÅN EU. Ändringarna i utstationeringsdirektivet är lagliga. Det fastslog EU-domstolens stora avdelning i två domar där Polen och Ungern väckt talan mot EU-parlamentet i syfte att ogiltigförklara de nya reglerna.