Försutten överklagandetid återställs

HD-beslut: Enligt den ena sidan i tvistemålet fick de inte del av hovrättens beslut i tid. Högsta domstolen bifaller deras ansökan om återställande av försutten tid att överklaga beslut.

Rättsområde: Allmän processrätt