Fört in stora mängder alkohol – frias från smuggling

Hovrättsdom: Tingsrätten ansåg att mängden sprit männen fört in inte kunde vara för privat bruk och dömde dem för smuggling. Men, trots att två hovrättsråd är skiljaktiga, friar hovrätten den klagande från smuggling.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott