Forumfråga i återvinningsmål får PT

HD-beslut: Hovrätten fann EU:s insolvensförordning tillämplig på en återvinningstvist där konkursboet har säte i Sverige och svaranden i Norge. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd

Rättsområde: Obeståndsrätt