Förutsättningar för tvångsförsäljning saknades

Hovrättsbeslut: Bostadsrättsföreningens ansökan om tvångsförsäljning av lägenheten avslås och kronofogdens beslut därom upphävs. Innehavaren anses inte skild från lägenheten och därför har det inte funnits förutsättningar för tvångsförsäljning.

Rättsområde: Bostadsrätt