Förvaltningsrätten i Karlstad redo att inrätta migrationsdomstol

Sedan sammanläggningarna av länsrätterna i Värmlands och Örebros län den 15 februari 2010 har den nybildade Förvaltningsrätten i Karlstad kämpat med en mycket hög arbetsbelastning. Samtidigt har både Karlstads kommun och länsstyrelsen i Värmland lobbat för att Sveriges fjärde migrationsdomstol ska placeras i Karlstad. Nu menar Anders Österlin, lagman vid Förvaltningsrätten i Karlstad, att man…