Fråga om rätt part ska prövas av HD

HD-beslut: Enligt hovrätten skulle den nye innehavaren av tomträtten träda in som part jämte den tidigare innehavaren i målet om avgäldshöjning. Nu ska Högsta domstolen avgöra om det är riktigt.

Rättsområde: Fastighetsrätt