Frågor i ansvarstvist direkt till HD

HD-beslut: Tingsrätten har hänskjutit frågor i en tvist om styrelseledamots betalningsansvar för bolagets skulder. Högsta domstolen meddelar prövningstillstånd.

Rättsområde: Fordringsrätt, Aktiebolagsrätt