Frankrike vinner mot parlamentet

EU-domstolen: Frankrike får rätt i tvisten mot Europaparlamentet, och parlamentets beslut att inte längre låta alla tolv plenarsammanträden äga rum i Strasbourg ogiltigförklaras.

Rättsområde: Institutionell rätt