Fredsplikt om det finns kollektivavtal och vid rättstvister

Parternas eget förslag om inskränkningar i strejkrätten har nu skickats ut på remiss. Ändringarna föreslås träda i kraft från 1 januari 2020.