Frias från brand vid brevinkast

Hovrättsdom: Den psykiskt sjuka kvinnan ställde ett ljus under brevinkastet så att det började brinna. Tingsrätten dömde henne för allmänfarlig vårdslöshet, men hovrätten friar.

Rättsområde: Brott mot samhället