Frias från haschrökning i Köpenhamn

Tingsrättsdom: 24-åringen rökte hasch i Christiania. Tingsrätten friar honom från ringa narkotikabrott eftersom brukande inte är straffbart i Danmark.

Rättsområde: Narkotikabrott, Trafikbrott