Frias från jaktbrott efter att ha skjutit björn

Hovrättsdom: Tingsrätten friade en man som fällt en björn utan att anmäla detta direkt till länsstyrelsen. Hovrätten gör samma bedömning. Även om han agerat klandervärt kan handlandet inte anses vara grovt oaktsamt.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott