Frias från kvinnofridskränkning

Hovrättsdom: Åtalet mot mannen för grov kvinnofridskränkning ogillas. Kvinnans egna uppgifter är inte tillräckliga och av vittnenas utsagor går det inte att dra några säkra slutsatser.

Rättsområde: Brott mot person