Friskvårdspeng inte statligt stöd

Hovrättsdom: Den så kallade friskvårdspengen är inte ett statligt stöd i EU-rättslig mening. Att golf undantas kan därför inte grunda skadeståndsskyldighet för staten. 

Rättsområde: Skadeståndsrätt, Övrig EG-rätt