Fyra kilo dynamit grund för hyresuppsägning

Hovrättsdom: Mannen förvarade nästan fyra kilo dynamit i sin lägenhet men hävdade att det var bekanta till honom som lagt det där. Oavsett detta, ansåg hovrätten att mannen i så hög grad åsidosatt sina förpliktelser som hyresgäst att hyresavtalet kunde sägas upp.

Rättsområde: Hyresrätt