Gällivare tingsrätt intervjuar bland andra parter och vittnen om bemötande

Gällivare tingsrätt kommer under tiden 2 – 13 maj att genomföra intervjuer med dem som varit med om rättegångar i Gällivare och på tingsstället i Kiruna. Medarbetare hos tingsrätten kommer att fråga dem som deltagit i rättegång, till exempel parter och vittnen, om hur de uppfattat bemötandet hos tingsrätten.