Gate Gourmet: “Alla har titeln cateringmedarbetare”

Gate Gourmet anser sig visst ha rätt att tillämpa HRF:s cateringavtal på arbetstagarna som fått de nya kombinationstjänsterna efter en stor omorganisation - även på Transports medlemmar. I svaromålet till AD förklarar arbetsgivarparterna varför de bestrider Transports yrkanden.