Gav sig själv lån på 2,1 miljoner

Hovrättsdom: När bolaget var på obestånd beviljade mannen sig själv lån på sammanlagt 2,1 miljoner kronor. Tingsrätten, vars dom hovrätten fastställer, dömde honom för otillbörligt gynnande av borgenärer och brott mot aktiebolagslagen.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott