Gåvobrev förklaras ogiltigt i brödratvist

Hovrättsdom: Gåvobrevet som gav den ena brodern hälften av den andre broderns fastighet förklaras ogiltigt. Det är förfalskat och lagfarten undanröjs.

Rättsområde: Familjerätt, Fastighetsrätt