”Ge visselblåsare rätt till ekonomisk belöning”

Den svenska lagen om skydd för visselblåsare är svagare än det EU-direktiv som nu föreslås. Därför behöver reglerna ändras så att visselblåsarna får ett fullgott skydd. Det anser Claes Sandgren, professor emeritus, på DN Debatt i dag.