Generaladvokaten och dubbelbestraffningen – vinst och förlust för båda sidor

Läs professor Petter Asps analys angående generaladvokatens förslag till avgörande om dubbelbestraffningen.

Rättsområde: Allmän straffrätt, Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Mervärdesskatt, Skattetillägg m.m., EG-skatterätt