Generaladvokaten om dubbelbestraffningen

Generaladvokaten: Generaladvokaten har nu lämnat förslag till avgörande angående den svenska dubbelbestraffningen med skattebrott och skattetillägg.

Rättsområde: Allmän straffrätt, EKO-brott, Övriga specialreglerade brott, Inkomstskatt, Internationell skatterätt, Sociala avgifter, Mervärdesskatt, Punktskatt, Skattetillägg m.m., EG-skatterätt