Generalklausulen häver inte bostadsarrendet

Hovrättsbeslut: Jordägarens ansökan om att bostadsarrendet ska upphöra avslås. Att hon vill använda marken för jordbruksändamål är inte skäl nog. Arrendenämnden biföll hennes talan med tillämpning av den så kallade generalklausulen men hovrätten är mer restriktiv.

Rättsområde: Fastighetsrätt