Ges rätt till ersättning för assistans vid sjukhusvistelse

Kammarrättsdom: Pojken får rätt till ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för utökad personlig assistans vid en sjukhusvistelse. Sjukvårdspersonalen har inte kunnat tillgodose hans grundläggande behov av kommunikation.

Rättsområde: Socialrätt