Gillberg förlorar i Europadomstolen

Europadomstolen: Gillberg vägrade lämna ut sitt forskningsmaterial och blev den förste svensk som fått sitt mål prövat i Europadomstolens Grand Chamber. Enligt en enig domstol är artiklarna 8 och 10 i Europakonventionen inte tillämpliga.

Rättsområde: Mänskliga rättigheter