Glöm uppsägning – ett besked räcker

SVÅRA UPPSÄGNINGAR. Arbetsgivare som vill att en provanställd slutar, klarar sig undan kraven på saklig grund. Ett besked med tack och hej då räcker. Ändå har Arbetsdomstolen i två domar prövat om något fel begåtts.