Golfproffs förlorar avtalstvist

Hovrättsdom: Golfproffsets amerikanska bolag får ingen framgång med ersättningsanspråket mot det svenska golfkameraföretaget. Det är inte visat att parterna avtalat om uppdrag mot ersättning.

Rättsområde: Avtalsrätt, Fordringsrätt