Grand Hotel i Östersund kan få varumärkesskydd

Patentbesvärsrätten: PRV tyckte inte att märket HOTEL GRAND – GRAND HOTEL, ÖSTERSUND kunde få registreras som varumärke på grund av det geografiska ortsnamnet i märket. Men inget talar för att Östersund sätts samman med kvalitet eller andra egenskap hos hotelltjänsterna och då bör det kunna tillåtas, anser PBR.

Rättsområde: Varumärkesrätt