”Grannlaga uppgift att göra ändringar”

Osäkerhet. Regeringen vill skrota den gamla Las-utredningen. Men Centerpartiet ser bara två vägar; antingen genomförs partsöverenskommelsen eller så ska Toijer-utredningen om en moderniserad arbetsrätt göras till verklighet. AD och Medlingsinstitutet är tunga remissinstanser som kan komma att påverka utfallet i ett lagförslag.