Gravida får rätt till ersättning

En förskollärare och en säljare får vad som numera kallas graviditetspenning. Det har Högsta förvaltningsdomstolen bestämt i två vägledande domar om rätt för den som är gravid att få ersättning när hon tvingas avstå från arbete.