Grekisk grundlag i strid med staplingsförbudet

ARBETSRÄTT. EU:s förbud mot stapling av visstidsanställningar har företräde framför den grekiska grundlagen. Det fastslog EU-domstolen i en dom rörande renhållningsarbetare på Kreta.