Grovt artskyddsbrott att förvara fåglar

Hovrättsdom: Den 40-årige mannen dömdes av tingsrätten för grovt jaktbrott och djurplågeri efter att han fångat 13.000 fredade fåglar. Hovrätten anser att han även ska dömas för grovt artskyddsbrott eftersom han förvarat fåglarna.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott