Grovt skattebrott för vattenpipstobak-tillverkare

Hovrättsdom: Åklagaren påstod att det i en verksamhet tillverkats 200.000 ton vattenpipstobak och att skatt om 280 miljoner kronor inte betalats. Men hovrätten kommer till slut fram till att tillverkning av tio ton vattenpipstobak är styrkt och att skatt för detta inte betalats. En man döms för grovt skattebrott till två och ett halvt års fängelse.

Rättsområde: EKO-brott