"Gubbaligan" dömd i hovrätten

Hovrätten meddelade idag dom i målet mot de män som i massmedia benämnts ”Gubbaligan”. Hovrätten dömer männen på något färre punkter än tingsrätten till fängelse i 8 år för två av dem och 7 år för den tredje. För två av de tilltalade sänker hovrätten straffet, i ett fall från 10 till 8 år och det andra från 12 till 7 år.