Hade badtunna vid stranden – frias

Hovrättsdom: Paret hade temporärt en badtunna på sin fastighet vid stranden. Båda instanserna friar från brott mot områdesskydd eftersom gärningen är att bedöma som ringa.

Rättsområde: Övriga specialreglerade brott