Hade bevisbördan för påstående om förfalskad revers

Hovrättsdom: Det är makarna, inte bilfirman, som har bevisbördan för äktheten av underskrifterna på reversen. Eftersom de inte lyckats bevisa sitt påstående om att de är förfalskade får de betala drygt 20.000 kronor till bilfirman.

Rättsområde: Fordringsrätt