Halverat straff för sexdömd färdtjänstchaufför

Hovrättsdom: Taxichauffören som under färdtjänstresor utnyttjat en ung förståndshandikappad kvinna sexuellt döms även av hovrätten för sexuellt utnyttjande av person i beroendeställning. Fängelsestraffet sänks dock till åtta månader, bland annat för att händelserna skett nära varandra i tiden.

Rättsområde: Brott mot person